Aktuell retorisk teori

 

Winston ChurchillWinston Churchill

Test om du har lært sentrale begreper innen retorikkken.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.05.2011

© Cappelen Damm AS