Hvordan bygge opp en tekst?

 

Barack ObamaBarack Obama

Arbeidet med en tekst kan deles i ulike faser. Kan du fagtermene for de ulike fasene?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.05.2011

© Cappelen Damm AS