Statiske teksttyper

I statiske tekster står elementene stille. Her kan du teste kunnskapene dine om denne typen tekster.

Helleristninger fra Alta i FinnmarkHelleristninger fra Alta i Finnmark
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.05.2011

© Cappelen Damm AS