Retorisk analyse av statiske teksttyper

 

Kanskje verdens fineste melk. Tine.Kanskje verdens fineste melk. Tine.

Statiske teksttyper kan settes sammen. Vi får da en sammensatt tekst, og her kan du teste kunnskapene dine om analyse av denne typen tekster.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.05.2011

© Cappelen Damm AS